Tối ngày 14/10/ Nhâm Dần, đông đảo thiện nam tín nữ gần xa đã cùng trở về Tu Viện Tường Vân tham dự lễ Sám hối thường kỳ.

le ha nguyen 2022 4

Trước khi vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Chơn Lợi – UV Ban Hoằng Pháp TP. HCM, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp huyện Bình Chánh quang lâm pháp tòa chia sẻ cùng đại chúng qua đề tài: “Tâm Tĩnh Tại Chẳng Ngại Đời Rối Ren”.

le ha nguyen 2022 1

le ha nguyen 2022 8

le ha nguyen 2022 5

Tiếp sau đó, thời Sám hối Hồng Danh được cử hành, nguyện cầu tội chướng tiêu trừ, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

le ha nguyen 2022 9

le ha nguyen 2022 10

le ha nguyen 2022 12

le ha nguyen 2022 15

Lễ Quy Y Tam Bảo  

 Sáng Rằm tháng Mười, lễ Quy Y Tam Bảo dành cho 150  thiện nam tín nữ phát tâm trở thành người Phật tử tại gia được cử hành trang nghiêm tại Giảng đường Tu Viện Tường Vân.

le ha nguyen 2022 16

le ha nguyen 2022 17

le ha nguyen 2022 19

Mở đầu khóa lễ, đạo tràng nhất tâm trì tụng Kinh Người Áo Trắng dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng. Thứ đến, ĐĐ. Thích Tâm Năng – Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hoằng Pháp huyện Bình Chánh đã giảng giải một cách khái quát về ý nghĩa và lợi ích của việc thọ tam quy gìn ngũ giới.

le ha nguyen 2022 21

Quy Y Phật là trở về nương tựa đấng tuệ giác viên mãn
Quy Y Pháp là trở về nương tựa nguồn chân lý nhiệm mầu
Quy Y Tăng là trở về nương tựa bậc thầy hiền trí sáng.

Song song đó, giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức hoàn thiện nhân cách của một con người, xây dựng gia đình hạnh phúc.

le ha nguyen 2022 26

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng đã truyền trao pháp Tam Quy Ngũ Giới cho các thiện nam tín nữ, từ đây các vị phát tâm sẽ trở thành người phật tử như pháp.

Trước khi kết thúc, khóa lễ Cúng Ngọ kỳ an, kỳ siêu được diễn ra tại Chánh điện, nguyện cầu quốc thới dân an.

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh