Vùng đất Springvale South là nơi tọa lạc của ngôi trường tiểu học Phật giáo đầu tiên trên mảnh đất Melbourne – Úc.

Trường Tiểu học Hoa Nghiêm vừa được khánh thành và khai khóa học đầu tiên vào đầu năm nay gồm các lớp từ 1 đến 4 với 16 học sinh. Dự kiến vào năm sau trường sẽ đào tạo đến lớp 6.

Úc: Trường tiểu học Phật giáo đầu tiên tại Melbourne
Các học sinh Darren, Vicky và Ethan đang sinh hoạt tại ngôi trường tiểu học Phật giáo đầu tiên tại Melbourne

Hiệu trưởng nhà trường, cô Jacqui Bosman, cho biết người sáng lập là Thầy Thích Thiện Tâm và Sư cô Thích Phước Uyển xây dựng trường trên cơ sở nhu cầu của cộng đồng Phật tử địa phương. Họ cần có ngôi trường để gởi con vào học tập với sự dẫn dắt của các vị thầy tâm linh.

Trong khi chỉ có một ngôi trường tiểu học Phật giáo tại Melbourne, thì cũng có một ngôi trường tiểu học Phật giáo khác ở Daylesford và một số trường trung học Phật giáo khắp nước Úc.

Cô Bosman cũng cho biết cô rất phấn khởi để tham gia công tác giáo dục tại trường vì sự kính trọng và cả niềm tin tôn giáo. Tất cả học sinh của trường đều có tín ngưỡng Phật giáo.

Gia Trúc (theo Herald Sun)