Tối mùng 8 tháng Giêng (nhằm ngày 29/01/2023), tại Tu Viện Tường Vân long trọng tổ chức đại lễ Dược Sư Cầu An Tiêu Tai Diên Thọ đầu xuân, nguyện cầu quốc thái dân an, tật dịch tiêu trừ. Chương trình được phát trực tuyến trên kênh Facebook: Thích Phước Tiến và Youtube: Phật Pháp Ứng Dụng, tạo điều kiện cho mọi người tham gia khóa lễ.

via duoc su 2023 2

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, TT. Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu Viện Tường Vân đã tác pháp khai đàn cầu an đầu năm.

via duoc su 2023 15

Tiếp theo đó, đại chúng cùng phúng tụng Kinh Dược Sư, trì chú Dược Sư, chú Tiêu Tai Cát Tường, Thất Phật Diệt Tội chân ngôn, nhất tâm kiền thỉnh thập nhị Dược Xoa Thần Tướng quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

via duoc su 2023 12

Tại khóa lễ, hàng Phật tử chí thành dâng những ngọn đèn lung linh rực rỡ cúng dường lên Tam bảo, với mong ước đầu xuân được sung túc, ấm no.

Sau cùng là hồi hướng kết thúc trong niềm hỷ lạc của mọi người tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh:

via duoc su 2023 1  via duoc su 2023 3 via duoc su 2023 4 via duoc su 2023 5 via duoc su 2023 6 via duoc su 2023 7 via duoc su 2023 8 via duoc su 2023 9 via duoc su 2023 10 via duoc su 2023 11  via duoc su 2023 13 via duoc su 2023 14  via duoc su 2023 16 via duoc su 2023 17 via duoc su 2023 18 via duoc su 2023 19 via duoc su 2023 20 via duoc su 2023 21 via duoc su 2023 22 via duoc su 2023 23 via duoc su 2023 24 via duoc su 2023 25 via duoc su 2023 26 via duoc su 2023 27 via duoc su 2023 28 via duoc su 2023 29 via duoc su 2023 30 via duoc su 2023 31 via duoc su 2023 32 via duoc su 2023 33 via duoc su 2023 34

Tin: Tâm Lợi – Ảnh: Tâm Thanh