Hồng trần
Tang tóc
Thê lương
Khóc than
Đẫm lệ
Đau buồn
Xót xa
Một người rời bỏ
Đi xa…
Âm công có mặt
Tang gia an lòng
Tiếng hô hòa ngọn lửa hồng
Di quan nghi lễ phập phồng lưng vai
Nhịp nhàng
Cóng róng
Một… Hai…
Xuống đường
Lên cấp
Mệt nhoài nín hơi
Sẻ chia mất mát kiếp người
Cũng là biệt nghiệp giữa đời khổ đau
Lửa hồng, nến đỏ trước sau
Tiền hô hậu ủng
Niệm câu Di Đà
Sinh ly tử biệt Ta Bà
Phân ưu gửi đến muôn nhà
Nam mô!

Cư sĩ Vĩnh Hữu