Cũng là một bàn tay 
Làm biết bao nhiêu việc 
Từ thô cho đến tế
Từ thanh cho đến tục.

Khi nắm lại sục sôi 
Khi xòe ra thân ái 
Khi chấp lại trang nghiêm 
Khi buông tuồng mê đắm.

Có bàn tay nghĩa hiệp 
Đập tan những bất bình 
Có bàn tay ác hiểm 
Gây cho đời điêu linh.
  
Bàn tay nào gỗ quý 
Dắt đưa nhau vào đền 
Bàn tay nào ma quỷ 
Dẫn nhau xuống vực sâu.

Có những cái bắt tay 
Thắt chặt tình giao hảo
Có những cái bắt tay 
Chỉ hững hờ xã giao.

Có đôi tay tạo tác 
Nên cuộc đời an vui 
Có bàn tay tàn hoại 
Khiến cho đời lụi tàn 

Có bàn tay chỉ đường 
Cho người phương và hướng 
Có ngón tay nhấn nút 
Cho bom nổ tan hoang!

Ối! Trần gian não loạn 
Bất tịnh và bất an
Khiến LƯƠNG THỨC đi hoang  
Tạo ra bao ác nghiệp.

Ngồi yên và tĩnh lặng  
Lắng nghe trong phút giây 
Sẽ gặp thầy LƯƠNG THỨC
Có mặt trong đời này. 

Trợ thủ của đôi tay 
Chính là thầy LƯƠNG THỨC 
Sống thiếu thầy LƯƠNG THỨC 
Làm bẩn đôi tay nầy!
 

Phạm Đạt Nhân