Sư hỏi một thanh niên mới xin nhập viện:
– Anh xuất gia với mục đích gì?

Thanh niên nói với vẻ nhiệt tình:
-Con muốn hoằng dương chánh pháp, bảo vệ đạo lý.

Sư nói:
– Rất tốt, nhưng anh đã thông suốt đạo lý chưa?
– Dạ chưa.

– Còn vô minh ái dục không?
– Dạ còn.

Sư nói:
– Vậy anh nên để Ðạo pháp bảo vệ anh trước đã nhé.

Vi Tiếu – Huyền Không Tử