Chiều ngày 19/9/2022, tại Tu Viện Tường Vân đã diễn ra cuộc họp của chư Tôn Đức thành viên Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Bình Chánh và chư Tôn Đức trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện về kế hoạch và công tác Phật sự năm thứ nhất, nhiệm kỳ X (2021–2026).

z3735048617822 d081f3d518f564bfb8d127040df39915

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Huệ Minh –Trưởng Ban BTS PG huyện Bình Chánh; TT. Thích An Trung – Phó Ban TT BTS PG huyện; TT. Thích Phước Tiến – Phó Ban BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp PG huyện; NS. Thích Nữ Thuần Chơn – Phó Ban BTS kiêm Trưởng Ban Văn Hóa PG huyện; chư Tôn Đức lãnh đạo các Ban chuyên môn trực thuộc BTS PG huyện; cùng sự hiện diện của chư Tôn đức trụ trì các tự viện, thành viên Ban Hoằng Pháp PG huyện Bình Chánh.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Phước Tiến – Phó Ban BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp PG huyện Bình Chánh đã nêu lên tầm quan trọng của ngành Hoằng Pháp trong thời đại hiện nay. Để truyền tải giá trị Đạo Phật các tự viện cần phải đa dạng về cách thức tổ chức, chuẩn hóa về nội dung giáo lý. Chính vì thế, Ban Hoằng Pháp sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho những tự viện trong huyện nhà, mở các chương trình tu học, thuyết giảng hàng tuần, hàng tháng.

z3735048178799 a02435bee66cb0c879a8949127a6c3dd

Tiếp đến, ĐĐ. Thích Chơn Lợi – Phó Ban Hoằng Pháp PG huyện đã thông qua dự thảo kế hoạch, mô hình tu học của các đạo tràng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Nhân đó, chư Tôn Đức tham gia phiên họp có những ý kiến thảo luận đóng góp để cho chương trình tu học được hoàn thiện.

z3735048618061 7279023269cc8b1893b67f296e89340a

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Trưởng Ban Hoằng Pháp PG huyện Bình Chánh đã tri nhận, cảm tạ những ý kiến đóng góp quý giá của chư Tôn Đức. Tất cả các thành viên Ban Hoằng Pháp sẽ cùng nỗ lực hoạt động và kết hợp với các Ban ngành chuyên môn để thực hiện tốt các chương trình Phật sự trong thời gian sắp tới.

z3735050619513 1b2f78e3920bf69cd3bebf43d0a6b7ca

z3735050614941 a84072ff8d5587c3963b744865cbc0fc

z3735050623731 81e6b9c031beef77eed2dc9a2b0d04ea

Ban đạo từ, HT. Thích Huệ Minh –Trưởng Ban BTS PG huyện Bình Chánh đánh giá cao về kế hoạch và chương trình hoạt động của Ban Hoằng Pháp huyện nhiệm kỳ X, với đội ngũ giảng sư trẻ và có kiến thức chuyên môn sẽ làm nhân tố tích cực làm sống dậy tinh thần tu học của các đạo tràng, góp phần phát triển Phật giáo huyện nói riêng và Phật giáo Việt nam nói chung.

z3735051559526 265cc367172d14b9dcf3bc35995d2cc3

                                                      Tin – Ảnh: Tâm Lợi