Ba người cận thị đi ngang qua tiệm kia, ngó lên thấy trước tiệm có tấm biển hiệu tiệm là Sơn Long.

Anh đi trước nói:
– Tiệm đây có bán Song Lang hén!

– Phải đâu, họ để hai chữ Sà Bông mà! – Anh đi sau nói.

Hai người cãi nhau một lúc lâu mới thỏa thuận rằng sẽ hỏi anh sau này có nhãn lực hơn mình.

Người sau ngó lên một hồi lâu rồi nói:
– Hai anh đều lầm hết. Tôi coi trên đó có biển gì đâu!!!

Theo Truyện cười dân gian