Cho xin sống lại những ngày xưa cổ tích

Chiều Âu Cơ ru giấc ngủ Lạc Long

Trăm trứng sinh ra con cháu Tiên Rồng

Lập đế nghiệp bốn nghìn năm dựng nước

Cho xin sống lại những đời Vua thuở trước

Trưng Nữ Vương, Nguyễn Huệ, Lý , Lê, Trần.

Tháo ách vong nô, mở rộng non sông

Đưa dân tộc đến thanh bình thịnh trị

Cho xin sống lại những lời thề hào khí

Hội Diên Hồng “quyết chiến” chống xăm lăng

Bình Trọng sắt son một dạ thét rằng :

“Làm quỷ nước Nam hơn làm Vua đất Bắc”

Cho xin sống lại những anh hùng đuổi giặc

Tuổi ấu thơ như Phù Đổng Thiên Vương

Và hiệu cờ: “Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân”

Trần Quốc Toản người thiếu niên oanh liệt

Cho sống lại những thiền tăng tuấn kiệt

Như Quốc sư Vạn Hạnh mãi vang danh

Pháp Thuận chèo đò ứng đối thông minh

Cùng Khuôn Việt đón sứ Tàu Lý Giác

Cho xin sống lại trang sử xanh Hồng Lạc

Trỗi cung đàn lên giải đất quê hương

Réo rắc âm ba khúc hát kiên cường

Cho Việt Nam muôn đời sống mãi

Thích Chơn Phương

Cho xin sống lại
5 (100%) 1 vote[s]