Mỉm cười đón ánh triêu dương
Gửi theo hơi thở yêu thương cuộc trần
Mắt thương ngắm dõi xa gần
Trời xanh mây trắng mây hồng giao duyên

Chọc trời cao ốc lặng yên
Đường lên tĩnh lặng cửa thiền non cao
Xót người mất mát hư hao
Bệnh duyên cộng nghiệp nháo nhào nhân sinh

Sớm mai nhìn xuống tự tình
Gióng chuông chú nguyện
Vọng kinh sám cầu
Lắng nghe diệu pháp sâu mầu
Cao sơn tĩnh tọa
Cúi đầu
Nam mô

Hồng trần gió đẩy sóng xô
Sinh linh điêu đứng, giang hồ bất an
Kim Sơn tỏa Ánh Đạo Vàng
Thành tâm bi nguyện
Dịch tan
Bệnh trừ

Chập chùng lạc khổ thực hư
Ngưỡng mong sớm vén mây mù
Quang minh

Ma ha Bát Nhã Tâm Kinh
Vượt qua
Yết đế
Gập ghềnh giai không!

Cư sĩ Vĩnh Hữu