“Học trò: – Thưa thầy, làm sao con biết được là con đang tiến bộ?
Thầy: – Con biết con đã thay đổi khi thứ từng khiến con phát khùng, giờ làm con bật cười.”

(ST)