Phu Bi, là một vị quan nổi tiếng trong triều đại nhà Tống, đã có một mức nhẫn hết sức cao ngay cả khi ông ấy còn trẻ.

Khi người ta mắng nhiếc ông, ông coi như mình không nghe thấy và dành hết sự chú ý vào công việc của mình. Hình như ông không nghe gì cả. 

Có lần một người ác tâm nguyền rủa ông, dù rằng ông không đáng bị như vậy. 

Người bên cạnh ông nói với ông “ông ta đang nguyền rủa ông kìa!” 

Phu Bi cười với họ và nói “Tôi sợ là ông ta đang nguyền rủa một người khác”.

Người bên cạnh nói lại với ông “Ông ấy đang gọi tên ông.” 

Phu Bi nói “Có nhiều người cùng tên trong thế giới này. Nó không chắc phải là tôi”

Khi người đó nghe câu trả lời, họ cảm thấy thẹn và không nguyền rủa nữa.

ST