Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông:

“Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó sẽ đỡ hơn nhiều”
– Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
– Không, vì ông sẽ quen dần.
– !!!!!

ST