Một buổi tối nọ, 4 sinh viên đi chơi muộn và không ôn tập gì cho bài kiểm tra ngày hôm sau. Họ nghĩ ra một kế hoạch. Họ bôi dầu xe và bùn đất lên người.

Sau đó, họ tới xin gặp Hiệu trưởng và kể rằng họ phải tới dự một đám cưới vào tối hôm trước và trên đường quay về xe bị thủng lốp, buộc họ phải xuống đẩy xe hết phần đường còn lại. Vì vậy, họ không có đủ điều kiện để làm bài kiểm tra.

Hiệu trưởng suy nghĩ trong chốc lát và quyết định rằng họ có thể làm bài kiểm tra sau 3 ngày nữa. Họ cảm ơn Hiệu trưởng và nói rằng họ sẽ ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đó.

Đến ngày kiểm tra, khi 4 chàng sinh viên đến trình diện, Hiệu trưởng nói rằng vì đây là một bài kiểm tra điều kiện đặc biệt, 4 người họ sẽ phải ngồi ở 4 phòng học khác nhau để làm bài.

Bài kiểm tra chỉ gồm 2 câu hỏi, với tổng điểm là 100.

Câu hỏi 1: Tên bạn là? (1 điểm)
Câu hỏi 2: Lốp xe nào bị thủng? (99 điểm)
Lựa chọn: (a) Lốp trước bên trái (b) Lốp trước bên phải (c) Lốp sau bên trái (d) Lốp sau bên phải.

(ST)