Tạo nhiều công đức ở đời
Giúp người đã khuất, xa rời nỗi đau.

Âm ti sâu thẳm ngục lao
Là nơi giam giữ, biển đao ngục hình.

Ông bà cha mẹ vong linh
Sinh thời làm ác, nhuốm mình nơi đây.

Ngục đày án phạt tội gây
Ngày đêm chịu phạt, thân gầy chịu mang.

Tiếng kêu tiếng khóc tiếng than
Nỗi đau thể xác, trăm ngàn vết đau.

Làm con làm cháu thì sao
Làm nhiều việc thiện, giảm lao án hình.

Ngày đêm sớm tối đọc kinh
Nguyện cầu Địa Tạng, thương tình giúp cho.


Án hình không phải dày vò
Sớm được siêu thoát, được cho luân hồi.

(st)