Có người hỏi Picasso, sao bức tranh ông vẽ tôi xem không hiểu gì cả.

Ông Picasso nói: “ bạn đã nghe tiếng chim hót chưa ?”

Trả lời: “ Nghe rồi”

Picasso hỏi: “Hay không”

Trả lời: “ Rất hay”

Picasso hỏi: “Bạn nghe có hiểu không?”

(ST)