Câu chuyện thiền “Empty Your Cup” của Nhật thì nhiều người đã nghe qua. Tôi xin ‘phụ đề Việt Ngữ’ dựa ý thiền Nhật qua bài “Vơi hay Đầy”. Không vơi, không đầy!

Một thiền sư tới thăm một thiện tri thức vô danh.

Trong lúc nhà thiện tri thức kính cẩn rót trà vào tách cho khách, thiền sư im lặng tham thiền.

Nhà thiện tri thức chỉ rót một nửa tách trà nóng rồi ngưng, rất bình thường như những khi rót trà mời khách, và hai tay dâng chén trà mời thiền sư.

Thiền sư kính cẩn nhận lấy, nhìn vào nửa tách trà rồi tâm sự:

“Ngài như nửa tách trà này,” Thiền sư nói tiếp, “ Tôi chỉ có thể chỉ cho ngài một nửa thiền mà thôi”.

Nhà thiện tri thức hỏi: “Một nửa nào? Nửa không vơi hay nửa không đầy?

 

Theo GHPGVN.