Lui về bóng tối tìm ta
Lỗi lầm quá khứ lôi ra ngắm nhìn.
Lui sau góc khuất ta tìm
Tình câm ý trộm bóng hình trốn chui.

Đen ngòm một chỗ ta lui
Đùa cùng nước mắt, vọc chơi tâm tà.
Đã qua những chốn sáng lòa
Lợi danh xì xụp, vinh hoa ngồm ngoàm.

Cũng từng dĩ vãng khóc than
Khuya tay vắt trán mơ màng tương lai.
Lui về để đón ngày mai
Bữa cơm đạm bạc, tiêu xài đắn đo.

Đường xa phía trước mịt mờ
An nhiên đón nhận đói no thanh nhàn.
Từ trong bóng tối cười vang
Nhân tình thế thái đổ tràn ra nia.

Nhạt chua, nồng mặn cùng về
Mang ra phơi nắng, bụng nghe cồn cào.
Sóng đời vồ vập lao xao
Nghiệp duyên vay trả
xin chào nhân gian!

Lui về khi họa đi ngang
Dịch bệnh tràn tới điêu tàn đây kia
Thương cho dòng lệ đầm đìa
Xót cho tiếng khóc xa chia kiếp người

Lui về xa tránh chỗ chơi
Nhẩm bài pháp cú, nghe hồi chuông ngân
Thơ buông chia sẻ ân cần
Nguyện cầu đại họa tắt tan sớm chiều

Nghĩ thương người khổ, bạn nghèo
Thấy mình phước báo ít nhiều cũng hơn

Lui về
Gẫm lẽ thật chơn
|Chiều nay lặng tiếng
Treo đờn
Ngồi yên!


Tâm  Không – Vĩnh Hữu