Lúc thiền sư Vân Cư Đạo Ưng đến tham bái thiền sư Động Sơn Lương Giới.
Động Sơn hỏi:

– Ông từ đâu đến?

– Thúy Nham.

– Thiền sư Thúy Nham dạy ông cái gì?

– Vào tháng giêng mỗi năm, thiền sư Thúy Nham tế lễ mười sáu La-hán và năm trăm La-hán, vả lại việc tế lễ hết sức long trọng. Con từng hỏi ông ấy : “Dùng lễ nghi long trọng tế lễ La-hán các vị La-hán có đến nhận lễ chăng?”. Thiền sư Thúy Vi trả lời rằng: “Mỗi ngày ông ăn cái gì ?”.Con nghĩ rằng câu thoại này là lời dạy của ông ấy.

Động Sơn nghe xong, rất kinh ngạc hỏi:

– Thiền sư Thúy Vi thật có chỉ dạy ông như thế sao?

Đạo Ưng khẳng định đáp:

– Đúng thế!

Động Sơn vô cùng hoan hỷ và tán thán thiền sư Thúy Vi.

Đạo Ưng tiến một bước hỏi:

– Bạch thầy! Mỗi ngày thầy ăn cái gì?

Động Sơn không cần suy nghĩ, lập tức đáp:

– Ta trọn ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, trọn ngày uống trà mà chưa từng dính một giọt nước.

Đạo Ưng nghe xong, bỗng dưng vỗ tay nói:

– Bạch thầy! Đó là mỗi ngày thầy ăn được gạo, uống được nước chân chánh rồi.

ST