Kasan, một thiền sư đến làm lễ an táng cho một nhà quý tộc nổi tiếng trong vùng. Khi đứng chờ vị Chủ tịch tỉnh và các ông bà quan chức khác đến tham dự, ngài nhận thấy đôi bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi.

Ngày hôm sau, ngài gọi hết các môn đệ đến để thú nhận là ngài chưa xứng đáng để làm một minh sư thực sự. Ngài giải thích với họ rằng, ngài vẫn chưa thể đối xử bình đẳng đối với mọi người, cho dù người đó là một kẻ ăn mày hay một vị vua. Ngài vẫn chưa đạt đến được cái nhìn mọi thực thể con người đều bình đẳng, mà còn dựa vào khái niệm và vai trò của họ trong xã hội.

Sau đó, ngài rũ áo ra đi và tìm đến thọ giáo với một vị thầy khác.

Tám năm sau, sau khi đã giác ngộ, ngài đã quay trở lại với những người học trò cũ.

 

Trích nguồn: “A New Earth – Awakening to your life’s Purpose” – Eckhart Tolle