Home Authors Posts by Thích Minh Đạo

Thích Minh Đạo

Thích Minh Đạo
39 POSTS
Thượng Tọa Thích Minh Đạo Uỷ Viên Ban Trị Sự phó ban Hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, giáo thọ sư trường trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long.

Pháp thoại mới

Xem nhiều