Home Authors Posts by Thích Phước Nghiêm

Thích Phước Nghiêm

Thích Phước Nghiêm
43 POSTS
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Pháp thoại mới

Xem nhiều