Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng http://bit.ly/thichthanhtu
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan