Pháp thoại “Ba nguyên tắc sống ở đời” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long) ngày 24/06/2020

Bài liên quan