Bài pháp thoại Sân Khấu Cuộc Đời do thầy Thích Đồng Thành giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 80 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16/07/2017 (23/06/Đinh Dậu)

video

Bài liên quan