Bài pháp thoại Nhân Duyên Trong Cõi Luân Hồi do Thầy Thích Đồng Thành thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2018

Bài liên quan