Pháp thoại “An Cư Kiết Hạ Tứ Chúng Đồng Tu” do Hòa thượng Thích Nhật Hỷ giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 113 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-06-2020

Bài liên quan