Pháp thoại “Đừng Chê Cười Niệm Phật” do Thầy Thích Pháp Đăng giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 110 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-12-2019

Bài liên quan