Pháp thoại “Pháp Giới Tạng Thân” do Thầy Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 110 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-12-2019

Bài liên quan