Home Authors Posts by Thích Minh Thành

Thích Minh Thành

Thích Minh Thành
520 POSTS
ĐĐ. Thích Minh Thành - Giảng viên Trường Cao Trung Phật học TP. HCM, trụ trì tịnh xá Pháp Ấn (T. Lâm Đồng) .

Pháp thoại mới

Xem nhiều