Bài pháp thoại Dừng Lại và Nhìn Kỹ do Đại Đức Thích Minh Thành thuyết giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 86 tại Chùa Hoằng PHáp

video

Bài liên quan