Home Authors Posts by Thích Nhật Hỷ

Thích Nhật Hỷ

Thích Nhật Hỷ
31 POSTS
Hòa thượng Thích Nhật Hỷ hiện là Ủy Viên Thường Trực Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Hoằng Pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Pháp thoại mới

Xem nhiều