Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nhật Hỷ | Thượng Tọa Thích Nhật Hỷ giảng http://bit.ly/thichnhathy
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan