Chuyển Hóa Khổ Đau Bằng Chánh Niệm (KT72) – Thầy Thích Đồng Thành mới nhất 2016

Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 72 tại Tu Viện Tường Vân
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: http://phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: http://tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: http://blogphatgiao.com
– Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien

Bài liên quan