Bài pháp thoại “Bệnh Ung Thư Và Thái Độ Người Phật Tử” do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 60 tại Tu Viện Tường Vân ngày 06/12/2015 (nhằm ngày 25/10/Ất Mùi).

Download MP3

Bài liên quan