Bài thuyết pháp “Sự Hấp Dẫn Đáng Sợ Của Mê Tín Phần 2” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 55 tại Tu Viện Tường Vân ngày 05/07/2015

video

Download MP3

Bài liên quan