Bài pháp thoại Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Giác Vương (X. An Hiệp – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 19/12/2017

Bài liên quan