Pháp thoại Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 05/12/2018

video

Bài liên quan