Bài pháp thoại Bí Quyết Kiến Tạo Niềm Hạnh Phúc do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phật Quang (X. Hòa Thạnh – H. Tam Bình – T. Vĩnh Long), ngày 21/03/2018

video