27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 22 August, 2017
Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Học Tập Năm Đức Tính Của Phật - Thích Nữ Như Lan

Học Tập Năm Đức Tính Của Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA NAM AN, (X. Tân Phú - H. Thanh Bình - T. Đồng Tháp), ngày 09/08/2017
Liên Trì Cảnh Sách - Thích Nữ Như Lan

Liên Trì Cảnh Sách – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA VẠN HẠNH, (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 02/08/2017
Nguồn Năng Lượng Lớn Nhất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Nguồn Năng Lượng Lớn Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 31/07/2017
Niềm Vui Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/07/2017
5 Điều Quan Trọng Với Việc Tu Đạo - Thích Nữ Như Lan

5 Điều Quan Trọng Với Việc Tu Đạo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN PHƯỚC (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Học Tập 5 Điều Sống An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Học Tập 5 Điều Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 05/08/2017
Tâm Đại Thừa Là Căn Bản Phổ Độ Chúng Sinh - Thích Nữ Như Lan

Tâm Đại Thừa Là Căn Bản Phổ Độ Chúng Sinh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 09/08/2017
Sân Hận Là Nguồn Tội Lỗi - Nhẫn Nhục Là Gốc Hạnh Lành - Thích Nữ Như Lan

Sân Hận Là Nguồn Tội Lỗi – Nhẫn Nhục Là Gốc Hạnh Lành – Thích Nữ Như...

Giảng tại CHÙA ĐỨC HÒA (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 28/07/2017
Bốn Hạnh An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Bốn Hạnh An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/07/2017
Trì Giới Là Căn Bản Tiết Chế Dục Vọng - Thích Nữ Như Lan

Trì Giới Là Căn Bản Tiết Chế Dục Vọng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Tham Dục Nhân Đau Khổ - Bố Thí Hạnh An Vui - Thích Nữ Như Lan

Tham Dục Nhân Đau Khổ – Bố Thí Hạnh An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHÁP LẠC (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/07/2017
Bố Thí Là Căn Bản Rộng Độ Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Bố Thí Là Căn Bản Rộng Độ Chúng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 26/07/2017
Thân Bệnh Tâm Không Bệnh - Thích Nữ Như Lan

Thân Bệnh Tâm Không Bệnh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 22/07/2017
Người Xuất Gia Gương Mẫu - Thích Nữ Như Lan

Người Xuất Gia Gương Mẫu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/07/2017
Phòng Hộ Tâm - Thích Nữ Như Lan

Phòng Hộ Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/07/2017
Cải Thiện Đời Sống Nhân Sinh - Thích Nữ Như Lan

Cải Thiện Đời Sống Nhân Sinh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA TRƯỜNG AN (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 19/07/2017
Ba Điều Không Thể Thiếu - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Không Thể Thiếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN THỌ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 18/07/2017
Những Điều Lớn Nhất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Những Điều Lớn Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/07/2017
Trí Tuệ Là Căn Bản Chuyển Hóa Ngu Si - Thích Nữ Như Lan

Trí Tuệ Là Căn Bản Chuyển Hóa Ngu Si – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa GIÁC TÔN, (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/07/2017
Phật Dạy Tu Tập Hạnh An Vui - Thích Nữ Như Lan 2017

Phật Dạy Tu Tập Hạnh An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG THẠNH, (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 15/07/2017
10 Điều Tự Tại - Sư Cô Thích Nữ Như Lan thuyết giảng

10 Điều Tự Tại – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG VÂN (X. Tam Phước - TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai), ngày 11/07/2017
Niệm Phật Vận Dụng Ba Thứ Tâm - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Vận Dụng Ba Thứ Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA MINH BỬU (P. 11 - TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/07/2017
Xin Đừng Làm Cha Mẹ Khóc - Thích Nữ Như Lan

Xin Đừng Làm Cha Mẹ Khóc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. TânThanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 11/07/2017
Niệm Phật Trọng Yếu - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Niệm Phật Trọng Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa VẠN HẠNH, (P. Tân Qui Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 04/07/2017
Ba Hạng Người Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Hạng Người Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa TIÊN CHÂU, (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 10/07/2017
5 Đức Hạnh Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan 2017

5 Đức Hạnh Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 01/07/2017
Tinh Tấn Là Căn Bản Hàng Phục Ma Chướng - Thích Nữ Như Lan 2017

Tinh Tấn Là Căn Bản Hàng Phục Ma Chướng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/07/2017
Ba Điều Tinh Yếu Của Phật Giáo - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Điều Tinh Yếu Của Phật Giáo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 02/07/2017
Bí Quyết Niệm Phật Đạt Nhất Tâm - Thích Nữ Như Lan 2017

Bí Quyết Niệm Phật Đạt Nhất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 07/07/2017
Học Cách Tích Đức - Thích Nữ Như Lan giảng 2017

Học Cách Tích Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa THIÊN PHƯỚC (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 04/07/2017