27 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 21 February, 2018
Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Bốn Phẩm Hạnh Của Người Cư Sĩ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Phẩm Hạnh Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân, ngày 17/01/2018
Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan

Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (X. An Hiệp - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/12/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/12/2017
Sống Đẹp Và Chết Đẹp - Thích Nữ Như Lan

Sống Đẹp Và Chết Đẹp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 18/12/2017
Gia Tài Đích Thực Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Gia Tài Đích Thực Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 17/12/2017
Trân Quý Từng Hạnh Lành - Thích Nữ Như Lan

Trân Quý Từng Hạnh Lành – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/12/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 13: Uống Nước Từ Bi - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 13: Uống Nước Từ Bi – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 19/12/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 12: Rửa Mặt - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 12: Rửa Mặt – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/12/2017
Hạnh Phúc Trong Đời Với Ba Không Một Có - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Trong Đời Với Ba Không Một Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/12/2017

Muốn Tâm An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 09/12/2017
Người Biết Tu - Thích Nữ Như Lan

Người Biết Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 08/12/2017
Quay Đầu Hướng Thiện - Thích Nữ Như Lan

Quay Đầu Hướng Thiện – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/12/2017
Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tải chùa Minh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 06/12/2017
Thiết Lập Hạnh Phúc - Sư Cô : Thích Nữ Như Lan

Thiết Lập Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 02/12/2017
Hành Trang Quy Tây - Thích Nữ Như Lan

Hành Trang Quy Tây – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Sơn Dược (X. Bình Thuận - H. Đại Từ - T. Thái Nguyên), ngày 26/11/2017
Nay Vui Đời Sau Vui - Thích Nữ Như Lan

Nay Vui Đời Sau Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/11/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 11: Rửa Tay - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 11: Rửa Tay – Thích Nữ Như Lan

Giảng Tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 09/12/2017
Ba Pháp An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Ba Pháp An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thuần Lương (TP. Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên), ngày 26/11/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 10: Rửa Các Thứ Dơ - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 10: Rửa Các Thứ Dơ – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp), ngày 05/12/2017
Vun Bồi Công Đức - Thích Nữ Như Lan

Vun Bồi Công Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp), ngày 01/12/2017
Bốn Cách Sống Mang Lại Niềm Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan

Bốn Cách Sống Mang Lại Niềm Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Đức Hòa (Thị Xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương) , ngày 23/11/2017
Biết Để Sống Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan

Biết Để Sống Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (X. Hòa Thạnh - H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 22/11/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 09: Rửa Sạch - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 09: Rửa Sạch – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/12/2017
Bốn Điều Trọng Yếu Đối Với Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Trọng Yếu Đối Với Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Mỹ (TP . Mỹ Tho - T. Tiền Giang), ngày 15/11/2017
Sống Với 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Sống Với 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (X. An Hiệp - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/11/2017
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không - Thích Nữ Như Lan

Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 17/11/2017
Giải Tỏa Nỗi Khổ Niềm Đau - Thích Nữ Như Lan

Giải Tỏa Nỗi Khổ Niềm Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 14/11/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 08: Vào Nhà Vệ Sinh, Bỏ Tham Sân Si - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 08: Vào Nhà Vệ Sinh, Bỏ Tham Sân Si –...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Tỉnh Đồng Tháp), ngày 22/11/2017
Giá Trị Của Đời Tu - Thích Nữ Như Lan

Giá Trị Của Đời Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Di Lặc (Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh), ngày 12/11/2017
Tuổi Già Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan

Tuổi Già Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Tiền Giang), ngày 19/11/2017