26 C
Ho Chi Minh
Saturday, 21 October, 2017
Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Một Cõi Đi Về - Thích Nữ Như Lan

Một Cõi Đi Về – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 01/10/2017
Bốn Điều Nguy Hiểm - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Nguy Hiểm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/10/2017
Ba Điều Làm Nên Con Người Tốt - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Làm Nên Con Người Tốt – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 28/09/2017
Con Đường Dẫn Đến An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Con Đường Dẫn Đến An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHÁP LẠC (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 27/09/2017
Phật Dạy 5 Chữ Gối Đầu - Thích Nữ Như Lan

Phật Dạy 5 Chữ Gối Đầu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHẬT QUANG (X. Hòa Thạnh - H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 24-09-2017
Những Điều Cần Nuôi Dưỡng - Thích Nữ Như Lan

Những Điều Cần Nuôi Dưỡng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa PHƯỚC SANH (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 23/09/2017
Bình An Không Sợ Hãi - Thích Nữ Như Lan

Bình An Không Sợ Hãi – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHƯỚC ÂN, (X. Đồng Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 20/09/2017
Kho Báu Trong Lòng Đất Tâm - Thích Nữ Như Lan

Kho Báu Trong Lòng Đất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HUNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 19/09/2017
Tịnh Độ Thiết Yếu - Thích Nữ Như Lan

Tịnh Độ Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017
Đạo Làm Con - Thích Nữ Như Lan

Đạo Làm Con – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/09/2017
Kiến Tạo Công Đức - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/08/2017
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/08/2017
Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017
Vu Lan Hoài Niệm - Thích Nữ Như Lan

Vu Lan Hoài Niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 29/08/2017
Chuyển Hóa Tập Khí Xấu - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Tập Khí Xấu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA TRƯỜNG AN, (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 17/08/2017
Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ - Thích Nữ Như Lan

Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN THỌ, (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 16/08/2017
Bốn Chữ Hiếu - Thích Nữ Như Lan

Bốn Chữ Hiếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 29/08/2017
Mỹ Đức Lớn Nhất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Mỹ Đức Lớn Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 15/08/2017
Đừng Quên Tâm Ban Đầu - Thích Nữ Như Lan

Đừng Quên Tâm Ban Đầu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/08/2017
Vượt Qua Bốn Ải - Thích Nữ Như Lan

Vượt Qua Bốn Ải – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG THẠNH, (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 18/08/2017
Bốn Điều Người Xuất Gia Cần Phải Làm - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Người Xuất Gia Cần Phải Làm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Vũ Khí Chiến Thăng Ác Ma - Thích Nữ Như Lan

Vũ Khí Chiến Thăng Ác Ma – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/07/2017
Người Tôn Quý - Thích Nữ Như Lan

Người Tôn Quý – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG KHÁNH (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 12/08/2017
Người Niệm Phật Cần Biết - Thích Nữ Như Lan

Người Niệm Phật Cần Biết – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA MINH BỬU (P. 11 - TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/08/2017
Học Tập Năm Đức Tính Của Phật - Thích Nữ Như Lan

Học Tập Năm Đức Tính Của Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA NAM AN, (X. Tân Phú - H. Thanh Bình - T. Đồng Tháp), ngày 09/08/2017
Liên Trì Cảnh Sách - Thích Nữ Như Lan

Liên Trì Cảnh Sách – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA VẠN HẠNH, (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 02/08/2017
Nguồn Năng Lượng Lớn Nhất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Nguồn Năng Lượng Lớn Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 31/07/2017
Niềm Vui Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/07/2017
5 Điều Quan Trọng Với Việc Tu Đạo - Thích Nữ Như Lan

5 Điều Quan Trọng Với Việc Tu Đạo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN PHƯỚC (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Học Tập 5 Điều Sống An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Học Tập 5 Điều Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 05/08/2017