Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Như Lan

Danh mục: Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


4 Pháp Làm Thối Thất Bồ Đề Tâm - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

4 Pháp Làm Thối Thất Bồ Đề Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 13/01/2019
Phương Pháp Giải Hạn - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Phương Pháp Giải Hạn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 12/02/2019
Học Tập Hạnh Bồ Tát - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Học Tập Hạnh Bồ Tát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Long Thanh Tự (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 08/01/2019
Tu Mau Kẻo Trễ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tu Mau Kẻo Trễ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 31/12/2018
Sống Đời An Lạc Biết Lo Tu - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sống Đời An Lạc Biết Lo Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 17/01/2019
Ba Lời Không Nên Nói, Ba Việc Không Nên Làm - Thích Nữ Như Lan

Ba Lời Không Nên Nói, Ba Việc Không Nên Làm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 13/09/2018
Niềm Vui Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 29/12/2018
Điều Công Bằng Nhất Trên Thế Gian - Thích Nữ Như Lan

Điều Công Bằng Nhất Trên Thế Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 19/01/2019
Buông Để Nhẹ Nhàng, Tu Để Giải Thoát - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Buông Để Nhẹ Nhàng, Tu Để Giải Thoát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 14/12/2018
5 Điều Không Thể Được - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Điều Không Thể Được – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 28/12/2018
Vượt Thoát Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan

Vượt Thoát Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 10/12/2018
Bốn Phương Pháp Quán Niệm Chuyển Hóa Khổ Đau - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Phương Pháp Quán Niệm Chuyển Hóa Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Bình (H. Mang Thít - T. Vĩnh Long) ngày 13/11/2018
Thân Phận Một Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan

Thân Phận Một Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 18/12/2018
Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 19/12/2018
Gia Tài Quý Báu Của Đời Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Gia Tài Quý Báu Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/12/2018