30 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Canh Tác Ruộng Tâm - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Canh Tác Ruộng Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa THIÊN THỌ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/06/2017
Cuộc Đời Vô Thường - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Cuộc Đời Vô Thường – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa GIÁC TÔN (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/06/2017
Những Điều Suy Ngẫm - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Những Điều Suy Ngẫm – Thích Nữ Như Lan

Chùa LINH SƠN (Xã Mỹ Hiệp - Huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp), ngày 17/06/2017
Những Đức Hạnh Lý Tưởng Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Những Đức Hạnh Lý Tưởng Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 15/06/2017
Ba Điều Trọng Yếu Lúc Sinh Tiền - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Điều Trọng Yếu Lúc Sinh Tiền – Thích Nữ Như Lan

Thuyết giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 16/06/2017
Ba Chặng Đường Tu Tập - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Chặng Đường Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Video pháp thoại Ba Chặng Đường Tu Tập do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG KHÁNH (Phường 05 -TP. Vĩnh...
Phạm Hạnh Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan 2017

Phạm Hạnh Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Phạm Hạnh Của Người Xuất Gia được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội -...
Thời Gian Chẳng Đợi Chớ Hẹn Ngày Mai - Thích Nữ Như Lan 2017

Thời Gian Chẳng Đợi Chớ Hẹn Ngày Mai – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Thời Gian Chẳng Đợi Chớ Hẹn Ngày Mai do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ...
Bổn Phận Và Trách Nhiệm Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan 2017

Bổn Phận Và Trách Nhiệm Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Bổn Phận Và Trách Nhiệm Của Người Xuất Gia do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã...
Niệm Phật Thu Nhiếp Sáu Căn - Thích Nữ Như Lan 2017

Niệm Phật Thu Nhiếp Sáu Căn – Thích Nữ Như Lan

Bài giảng Niệm Phật Thu Nhiếp Sáu Căn do SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA THIỀN QUANG (Xã Tân Thanh - Huyện...
Những Điều Đáng Tiếc - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Những Điều Đáng Tiếc – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Những Điều Đáng Tiếc do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA THIÊN PHƯỚC (Xã Tân Nhuận Đông - Huyện...
Đầy Đủ Bốn Duyên Tu Hành Mới Thành Tựu - Thích Nữ Như Lan 2017

Đầy Đủ Bốn Duyên Tu Hành Mới Thành Tựu – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Đầy Đủ Bốn Duyên Tu Hành Mới Thành Tựu do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã...
Bảy Thứ Tài Sản Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan 2017

Bảy Thứ Tài Sản Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Bảy Thứ Tài Sản Của Người Tu được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA ĐỨC HÒA (Phường Bình An...
Làm Chủ Chính Mình Trước Cảnh Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan 2017

Làm Chủ Chính Mình Trước Cảnh Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Làm Chủ Chính Mình Trước Cảnh Khổ Đau do SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC HƯNG (Phường 05 -...
Thấy Nước Nhớ Người - Sư Cô Thích Nữ Như Lan 2017

Thấy Nước Nhớ Người – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Thấy Nước Nhớ Người được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC SANH (Thị Trấn Cái Tàu Hạ -...
Nghệ Thuật Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan 2017

Nghệ Thuật Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Nghệ Thuật Sống An Vui được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA GIÁC VƯƠNG (Xã An Hiệp - Huyện Châu...
Ước Nguyện Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan 2017

Ước Nguyện Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Ước Nguyện Của Người Tu được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội - Huyện...
Xuôi Ngược Giữa Dòng Đời - Thích Nữ Như Lan 2017

Xuôi Ngược Giữa Dòng Đời – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Xuôi Ngược Giữa Dòng Đời do SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC ÂN (Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện...
Loại Trừ Tạp Chất Nhiễm Ô Tâm - Thích Nữ Như Lan 2017

Loại Trừ Tạp Chất Nhiễm Ô Tâm – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Loại Trừ Tạp Chất Nhiễm Ô Tâm được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội...
Cương Lĩnh Của Sự Tu Hành - Thích Nữ Như Lan 2017

Cương Lĩnh Của Sự Tu Hành – Thích Nữ Như Lan

Bài pháp thoại Cương Lĩnh Của Sự Tu Hành được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA DI LẶC (Phường Bình Hưng Hòa...
Điều Kiện Để Tiến Tu Đạo Nghiệp - Thích Nữ Như Lan 2017

Điều Kiện Để Tiến Tu Đạo Nghiệp – Thích Nữ Như Lan

Bài pháp thoại Điều Kiện Để Tiến Tu Đạo Nghiệp do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LINH SƠN (Xã Mỹ...
Bốn Niềm Vui Của Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan 2017

Bốn Niềm Vui Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Bốn Niềm Vui Của Người Cư Sĩ được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG THẠNH (Xã Tân Hội...
Những Điều Bảo Hộ An Vui phần 2 - Thích Nữ Như Lan 2017

Những Điều Bảo Hộ An Vui phần 2 – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Những Điều Bảo Hộ An Vui phần 2 được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC HỘI (Xã Mỹ Thành...
Châu Báu Ở Đời - Sư Cô Thích Nữ Như Lan mới nhất 2017

Châu Báu Ở Đời – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Châu Báu Ở Đời do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại TIÊN LONG CỔ TỰ (Xã Mỹ Đức Tây -...
Chuyển Hóa Những Tính Xấu - Sư Cô Thích Nữ Như Lan 2017

Chuyển Hóa Những Tính Xấu – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Chuyển Hóa Những Tính Xấu được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA TIÊN CHÂU (Xã An Bình - Huyện Long...
Bảy Pháp Bất Thối - Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng 2017

Bảy Pháp Bất Thối – Thích Nữ Như Lan

Bài pháp thoại Bảy Pháp Bất Thối do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội - Huyện...
Bảy Bước Chân Sen - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Bảy Bước Chân Sen – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Bảy Bước Chân Sen do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội - Huyện Cao...
Sứ Mệnh Phật Đản - Thích Nữ Như Lan mới nhất 2017

Sứ Mệnh Phật Đản – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Sứ Mệnh Phật Đản do SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA GIÁC LONG (Xã Hòa Thạnh - Huyện Tam Bình...
Tịnh Độ Hiện Tiền - Thích Nữ Như Lan mới nhất 2017

Tịnh Độ Hiện Tiền – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Tịnh Độ Hiện Tiền được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA VẠN HẠNH (Phường Tân Qui Đông - TP. Sa...
Lời Vàng Phật Dạy - Sư Cô Thích Nữ Như Lan 2017

Lời Vàng Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Lời Vàng Phật Dạy được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA THIÊN PHƯỚC (Xã Tân Nhuận Đông - Huyện...