Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Ba Chữ Nhớ Ghi Lòng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Chữ Nhớ Ghi Lòng – Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 27/04/2018
Chớ Để Mất Thân Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chớ Để Mất Thân Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 24/04/2018
Tu Tập Hạnh Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Tu Tập Hạnh Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 17/05/2018
Bốn Điều Trọng Yếu Với Người Xuất Gia - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Trọng Yếu Với Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (X. Thanh Đức - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 09/06/2018
Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau Bằng Chánh Tri Kiến - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau Bằng Chánh Tri Kiến – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 29/04/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/04/2018
Căn Bản Cho Người Tu Phật - Thích Nữ Như Lan

Căn Bản Cho Người Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/05/2018
Giữ Gìn Thân Nghiệp Với Tiêu Chuẩn 3 Không - Thích Nữ Như Lan

Giữ Gìn Thân Nghiệp Với Tiêu Chuẩn 3 Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/04/2018
Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 02/05/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 26: Kiết Trai - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 26: Kiết Trai – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/04/2018
Biết Sống Để An Nhàn - Thích Nữ Như Lan

Biết Sống Để An Nhàn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thành (X. Thanh Đức - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 17/04/2018
Như Lai Bậc Tối Tôn Tối Thượng - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Như Lai Bậc Tối Tôn Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 21/05/2018
5 Đức Tính Không Thể Thiếu - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Đức Tính Không Thể Thiếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 16/04/2018
Từ Bi Và Trí Tuệ - Thích Nữ Như Lan

Từ Bi Và Trí Tuệ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (TT. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/04/2018
Niệm Phật Với Những Điều Căn Bản - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Những Điều Căn Bản – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 10/04/2018
5 Pháp Nay Vui Đời Sau Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Nay Vui Đời Sau Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/04/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 25: Phép Tắc Khi Thọ Thực -Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018
Để Tâm Hồn An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Để Tâm Hồn An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 06/04/2018
Bốn Điều Tối Thượng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 11/04/2018
Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (Quận 06 - TP. Hồ Chí Minh), ngày 02/04/2018