Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Học Cách Mỉm Cười Với Cuộc Sống - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Học Cách Mỉm Cười Với Cuộc Sống – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 30/06/2018
Những Quy Tắc Ứng Dụng Cho Sự Tu Học - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Những Quy Tắc Ứng Dụng Cho Sự Tu Học – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thánh - T. Đồng Tháp), ngày 08/06/2018
Bước Đầu Tu Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bước Đầu Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền,ngày 12/07/2018
Giấc Ngủ Ngon - Thích Nữ Như Lan

Giấc Ngủ Ngon – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 17/07/2018
Kiến Tạo Công Đức Sống Hạnh Phúc Chết An Vui - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức Sống Hạnh Phúc Chết An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bửu Liên (TP. Cần Thơ - T. Cần Thơ), ngày 11/07/2018
Trở Về Dưới Ánh Từ Quang - Ni Sư Thích Nữ Như Lan 2018

Trở Về Dưới Ánh Từ Quang – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (X. Mỹ Đức Tây - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 29/05/2018
Phương Pháp Trị Liệu Khổ Đau - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Phương Pháp Trị Liệu Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/06/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 08: Giới Không Mang Hương, Hoa, Ngọc - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 08: Giới Không Mang Hương, Hoa, Ngọc – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/07/2018
Ý Nghĩa Ngày Lễ Vía Quán Âm 19 Tháng 06 - Thích Nữ Như Lan

Ý Nghĩa Ngày Lễ Vía Quán Âm 19 Tháng 06 – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Vân (TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai), ngày 30/07/2018
Ba Thứ Quả Báo Trong Đường Sinh Tử - Thích Nữ Như Lan

Ba Thứ Quả Báo Trong Đường Sinh Tử – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Di Lạc (Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh), ngày 09/06/2018
Học Sống Theo Phật - Thích Nữ Như Lan

Học Sống Theo Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 25/05/2018
Khổ Đau Từ Một Chữ Tham - Thích Nữ Như Lan

Khổ Đau Từ Một Chữ Tham – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/06/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/07/2018
Ba Điều Trọng Yếu Khi Tu Tập - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Trọng Yếu Khi Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Minh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/06/2018
Siêng Tu Phước Huệ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Siêng Tu Phước Huệ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/05/2018
Bốn Pháp Không Sầu Muộn - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Không Sầu Muộn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 26/05/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/06/2018
Cách Chuyển Hóa Khổ Đau - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Cách Chuyển Hóa Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 18/05/2018
Người Tu Nên Biết - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Người Tu Nên Biết – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 05-06-2018