Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn –...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/10/2018
Người Cư Si Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan

Người Cư Si Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 23/09/2018
Bài Toán Cuộc Đời - Thích Nữ Như Lan

Bài Toán Cuộc Đời – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 08/10/2018
Niềm Vui Của Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng thiền viện Ngọc Hạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 06/07/2018
Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn - Thích Nữ Như Lan

Bớt Nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền ngày 26/09/2018
Bốn Niềm Tin Bất Hoại - Thích Nữ Như Lan

Bốn Niềm Tin Bất Hoại – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 15/06/2018
Biết Quý Trọng Những Gì Mình Đang Có - Thích Nữ Như Lan

Biết Quý Trọng Những Gì Mình Đang Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 20/07/2018
5 Tổn Thất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

5 Tổn Thất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hội Phước (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/08/2018 
Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 24/07/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 22/09/2018
Ba Điều Căn Bản Cho Người Tu Phật - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Căn Bản Cho Người Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 20/07/2018
Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui - Thích Nữ Như Lan

Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08/09/2018
Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 02/08/2018
Hoài Bão Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Hoài Bão Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018
Đạo Lý Làm Người - Thích Nữ Như Lan

Đạo Lý Làm Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 24/08/2018
Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Với Hai Tiêu Chuẩn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/07/2018
Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu (KTPT89) – Thích Nữ Như Lan

Giảng trong khóa tu Phật Thất lần 89 tại chùa Hoằng Pháp
5 Pháp Thanh Tịnh Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Thanh Tịnh Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 14/07/2018
Làm Phước Và Niệm Phật - Ni Sư Thích Nữ Như Lan 2018

Làm Phước Và Niệm Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 24-06-2018