27 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 25 April, 2018
Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Điều Kiện Hỗ Trợ Sự Bình An - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Điều Kiện Hỗ Trợ Sự Bình An – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 13/03/2018
Ứng Dụng Năm Điều Sống Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan

Ứng Dụng Năm Điều Sống Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/03/2018
Hạnh Phúc Đơn Sơ Của Người Cư Sĩ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Đơn Sơ Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 04/04/2018
Những Yếu Tố Mang Đến Hạnh Phúc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Yếu Tố Mang Đến Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 27/02/2018
Phát Tâm - Lập Nguyện - Thực Hành - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Phát Tâm – Lập Nguyện – Thực Hành – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (X. Đông Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 17/03/2018
Sống Đời An Vui Với Tiêu Chuẩn 5 Có - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sống Đời An Vui Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa An Lạc (X. Hòa Hiệp - H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 28/02/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 19: Tán Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 19: Tán Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/01/2018
Thân Tâm An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Thân Tâm An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 26/02/2018

Phật Dạy Ba Điều Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 06/03/2018
Đón Xuân Đón Phúc Báo - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Đón Xuân Đón Phúc Báo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 23/02/2018
Tây Phương Cất Bước Trở Về - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tây Phương Cất Bước Trở Về – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/02/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 18: Trang Nghiêm Trên Điện Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 18: Trang Nghiêm Trên Điện Phật – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/12/2017
Điều Gì Lớn Nhất - Thích Nữ Như Lan

Điều Gì Lớn Nhất – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 02/02/2018
Bốn Điều Tối Thượng - Ni Sư Thích Nữ Như Lan mới nhất 2018

Bốn Điều Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08-02-2018
Tu Tạo Thiện Căn Gieo Trồng Phước Đức - Thích Nữ Như Lan

Tu Tạo Thiện Căn Gieo Trồng Phước Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/02/2018
Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Phường Tân Quy Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 27/01/2018
Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/03/2018
Giá Trị Cao Quý Của Một Con Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Giá Trị Cao Quý Của Một Con Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 25/01/2018
Những Tiêu Chuẩn Niệm Phật Đạt Nhất Tâm - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Tiêu Chuẩn Niệm Phật Đạt Nhất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 28/01/2018
Tư Duy Tích Cực Để Sống An Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tư Duy Tích Cực Để Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 29/12/2017
Người Phật Tử Đáng Kính - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Người Phật Tử Đáng Kính – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 24/01/2018
Con Đường Xuất Ly Tam Giới - Thích Nữ Như Lan

Con Đường Xuất Ly Tam Giới – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 08/01/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 17: Trải Ngọa Cụ Dưỡng Tâm Linh - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 17: Trải Ngọa Cụ Dưỡng Tâm Linh – Ni Sư...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 26/12/2017
Sống An Lạc Với Tiêu Chuẩn 5 Có -Thích Nữ Như Lan

Sống An Lạc Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 15/01/2018
7 Pháp An Lạc - Thích Nữ Như Lan

7 Pháp An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 01/01/2018
Năm Tuất Kể Chuyện Chó - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Năm Tuất Kể Chuyện Chó – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 01/03/2018
Đời Khổ Đạo Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Đời Khổ Đạo Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 28/12/2017
Cách Thức Vượt Qua Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan

Cách Thức Vượt Qua Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 31/12/2017
Mở Cửa Tây Phương - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Mở Cửa Tây Phương – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/12/2017
Hành Trang Quý Nhất Của Đời Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hành Trang Quý Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Đức Hòa (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 23/12/2017