Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 05/12/2018
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh - Thích Nữ Như Lan

Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vinh Long) ngày 10/11/2018
Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 19/10/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 09: Nghe Pháp - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 09: Nghe Pháp – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 14/11/2018
Sống An Vui Qua Lời Phật Dạy - Thích Nữ Như Lan

Sống An Vui Qua Lời Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 03/11/2018
Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Linh Phước Cổ Tự (H. Tân Phước - T. Tiền Giang) ngày 09/09/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 10: Vào Tự Viện - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 10: Vào Tự Viện – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 24/11/2018
4 Sự Đầy Đủ - Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng ngày 07-11-2018

4 Sự Đầy Đủ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/11/2018
Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 16/10/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 08: Tập Học Kinh Điển - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 08: Tập Học Kinh Điển –...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/11/2018
Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/11/2018
Phẩm Hạnh Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Phẩm Hạnh Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 20/10/2018
5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui - Thích Nữ Như Lan

5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 30/10/2018
Hành Xử Của Người Con Phật - Thích Nữ Như Lan

Hành Xử Của Người Con Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/10/2018
Người Niệm Phật Cần Biết - Thích Nữ Như Lan

Người Niệm Phật Cần Biết – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Thọ (H. Vũng Liêm - T. Vĩnh Long) ngày 24/10/2018