27 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 13 December, 2017
Danh mục Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Như Lan. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Năng Lực Vượt Chướng Ngại - Thích Nữ Như Lan

Năng Lực Vượt Chướng Ngại – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 10/11/2017
Người Biết Sống An Lạc - Đừng Tức Giận Khi Gặp Điều Ngang Trái - Thích Nữ Như Lan

Người Biết Sống An Lạc – Đừng Tức Giận Khi Gặp Điều Ngang Trái – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 30/10/2017
Năng Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan

Năng Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 05/11/2017
Vun Bồi Tịnh Nghiệp - Thích Nữ Như Lan

Vun Bồi Tịnh Nghiệp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 31/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 06: Bước Đi Không Sát Hại - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 06: Bước Đi Không Sát Hại – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/11/217
Trải Nghiệm Niềm An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Trải Nghiệm Niềm An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/11/2017
Địa Ngục Trần Gian - Thích Nữ Như Lan

Địa Ngục Trần Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 27/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08/11/2017
Sống Chết Không Sầu Muộn - Thích Nữ Như Lan

Sống Chết Không Sầu Muộn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 23/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y - Mặc Áo Quần - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y – Mặc Áo Quần – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 07/11/2017
Căn Bản Tu Tịnh Nghiệp - Thích Nữ Như Lan

Căn Bản Tu Tịnh Nghiệp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 23/10/2017
Sống Với 5 Không - SC Thích Nữ Như Lan giảng 21/10/2017

Sống Với 5 Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (X. An Hiệp - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 03: Nghe Chuông Chánh Niệm - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 03: Nghe Chuông Chánh Niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Tỉnh Đồng Tháp), ngày 31/10/2017
Phật Dạy Sống Đời An Vui - Thích Nữ Như Lan

Phật Dạy Sống Đời An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Đức Hòa (Thị Xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương), ngày 25/10/2017
Ba Chướng Ngại Lơn Trên Lối Về Cực Lạc - Thích Nữ Như Lan

Ba Chướng Ngại Lơn Trên Lối Về Cực Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (X. Đồng Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 20/10/2017
Khơi Nguồn An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Khơi Nguồn An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 18/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 02: Thỉnh Chuông Tỉnh Thức -Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 02: Thỉnh Chuông Tỉnh Thức -Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 26/10/2017
Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trẻ, Sống Đẹp - Thích Nữ Như Lan

Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trẻ, Sống Đẹp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 14/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 01: Thức Dậy Sớm, Mở Mắt Tuệ - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 01: Thức Dậy Sớm, Mở Mắt Tuệ – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Tỉnh Đồng Tháp), ngày 24/10/2017
Những Khảo Đảo Trên Đường Tu - Thích Nữ Như Lan

Những Khảo Đảo Trên Đường Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 13/10/2017
Một Cõi Đi Về - Thích Nữ Như Lan

Một Cõi Đi Về – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 01/10/2017
Bốn Điều Nguy Hiểm - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Nguy Hiểm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/10/2017
Ba Điều Làm Nên Con Người Tốt - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Làm Nên Con Người Tốt – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 28/09/2017
Con Đường Dẫn Đến An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Con Đường Dẫn Đến An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHÁP LẠC (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 27/09/2017
Phật Dạy 5 Chữ Gối Đầu - Thích Nữ Như Lan

Phật Dạy 5 Chữ Gối Đầu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHẬT QUANG (X. Hòa Thạnh - H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 24-09-2017
Những Điều Cần Nuôi Dưỡng - Thích Nữ Như Lan

Những Điều Cần Nuôi Dưỡng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa PHƯỚC SANH (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 23/09/2017
Bình An Không Sợ Hãi - Thích Nữ Như Lan

Bình An Không Sợ Hãi – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHƯỚC ÂN, (X. Đồng Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 20/09/2017
Kho Báu Trong Lòng Đất Tâm - Thích Nữ Như Lan

Kho Báu Trong Lòng Đất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HUNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 19/09/2017
Tịnh Độ Thiết Yếu - Thích Nữ Như Lan

Tịnh Độ Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017
Đạo Làm Con - Thích Nữ Như Lan

Đạo Làm Con – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/09/2017