Trang Chủ Danh mục Chứng Đạo Ca – Thích Phước Tịnh

Danh mục: Chứng Đạo Ca – Thích Phước Tịnh

Đường Triều được đánh giá là thời hoàng kim của văn học và thi ca. Các loại hình văn học phát triển rực rỡ, riêng thất ngôn đường luật đã đạt đến sự hoàn thiện và làm chuẩn mực cho nghìn sau. Tất nhiên sự mãn khai của văn học thịnh Đường mang yếu tố kế thừa và nhờ khả năng tác động đa chiều của xã hội, nhất là có sự đóng góp của những con người vượt mọi giới để hình thành.
Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác đã xuất hiện vào thời điểm rực rỡ của văn học thịnh Đường nên nó mang trong tự thân đặc tính văn hoá của thời ấy. Nhưng cao hơn thế, vì đây là ca từ của một thiền sư đạt Đạo viết ra nên nó chuyên chở được hơi thở nồng nàn của bậc chứng ngộ.
Huyền Giác đã viết khúc hát này theo thể nhạc phú, dài trên một ngàn tám trăm chữ, chia thành năm mươi sáu đoạn. Đây là một “Trường Thiên Ca” thất ngôn triết lý độc nhất của văn học sử Trung Quốc.
Ngoài đặc tính ca từ diễm ảo tài hoa , Chứng Đạo Ca còn có nội hàm sau lắng chất thiền, ngọt ngào hơi thở của văn học Phật Giáo Đại Thừa. Vì vậy, khúc hát này đã đi vào cõi thơ bát ngát như đại dương, và chơi vơi như trời thẳm . Người học có thể trượt trên ngôn ngữ diệu kỳ hoặc thể hội diệu lý để liễu đạt tự tâm, đột nhập và cảnh giới Như Lai, an nhiên bất động tùy căn cơ của từng thân phận con người. Tuy nhiên, cho dù tâm thức ở cấp độ nào, cũng đều hít thở được không gian tươi mát, sáng trong của trời xanh lồng lộng.
Thích Phước Tịnh
12/04/2002

chung dao ca 22 suc manh cua tri

Chứng Đạo Ca 22 Sức Mạnh Của Trí Tuệ Phần 1 – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 08 chua tung them b

Chứng Đạo Ca 08 Chưa Từng Thêm Bớt Phần 2 – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 14 chau bau tu than

Chứng Đạo Ca 14 Châu Báu Tự Thân – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 16 trut manh ao ban

Chứng Đạo Ca 16 Trút Manh Áo Bẩn – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 09 chua tung them b

Chứng Đạo Ca 09 Chưa Từng Thêm Bớt Phần 3 – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 07 chua tung them b

Chứng Đạo Ca 07 Chưa Từng Thêm Bớt Phần 1 – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 10 thau ngo vo sinh

Chứng Đạo Ca 10 Thấu Ngộ Vô Sinh – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 11 dat tan dau nguo

Chứng Đạo Ca 11 Đạt Tận Đầu Nguồn – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 24 thuan nghich tuy

Chứng Đạo Ca 24 Thuận Nghịch Tùy Duyên – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 01 dao nhan vo vi t

Chứng Đạo Ca 01 Đạo Nhân Vô Vi – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 20 giot nuoc nguon

Chứng Đạo Ca 20 Giọt Nước Nguồn Tào – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 19 su tu hong thich

Chứng Đạo Ca 19 Sư Tử Hống – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 02 the ngo phap tha

Chứng Đạo Ca 02 Thể Ngộ Pháp Thân – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 04 nhu lai thien th

Chứng Đạo Ca 04 Như Lai Thiền – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 25 mot buoc chuyen

Chứng Đạo Ca 25 Một Bước Chuyển Thân – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 12 hat chau nhu y t

Chứng Đạo Ca 12 Hạt Châu Như Ý – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 03 chung that tuong

Chứng Đạo Ca 03 Chứng Thật Tướng – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 13 doc hanh doc bo

Chứng Đạo Ca 13 Độc Hành Độc Bộ – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 17 hien bay nhan lu

Chứng Đạo Ca 17 Hiển Bày Nhẩn Lực – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...
chung dao ca 15 cua kho vo tan t

Chứng Đạo Ca 15 Của Kho Vô Tận – Thích Phước Tịnh

Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để...

Pháp thoại mới

Xem nhiều