Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Nhiên thuyết giảng https://goo.gl/OYUEKv
Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap

Bài liên quan