Bài pháp thoại Đã Tiến Thì Không Lùi được thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng Pháp

Bài liên quan