Pháp thoại “Khóa Hư Lục 15 – Sáu Thời Sám Hối – Nghiệp Căn Ý” do hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ thuyết giảng tại thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) năm 1994

Bài liên quan