Trang Chủ Danh mục Thích Thanh Từ

Danh mục: Thích Thanh Từ

Tất cả hơn 1400 bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Lăng Già Tâm Ấn

Thanh Hàm [Nhật /Chánh ]Sớ. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Uyển Lăng Lục Của Thiền Sư Hoàng Bá Đoạn Tế

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập

Đường Huyền Giác soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Tín Tâm Minh

Tùy Tăng Xán Tác. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ

Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Luận Tối Thượng Thừa

Đường Hoằng Nhẫn thuật. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Kinh Pháp Bảo Đàn

Nguyên Tông Bảo Biên. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Duy Lực. Việt dịch 3: Thích Nữ Trí Hải. Việt dịch 4: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch

Tống Trọng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình xướng. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ

Thập Nhị Môn Luận – Thích Thanh Từ

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
Luận Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chơn Tông

Luận Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chơn Tông

Đường Huệ Quang Thích. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 - Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) - HT Thích Thanh Từ

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 – Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) – Thích Thanh Từ

Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 - Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng...
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 95 - Quốc Sư Viên Thông (Đời 18 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - HT Thanh Từ

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 95 – Quốc Sư Viên Thông (Đời 18 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – Thanh Từ

Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 95 - Quốc Sư Viên Thông (Đời 18 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt...
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 94 - Viên Học (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - HT Thích Thanh Từ

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 94 – Viên Học (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – Thích Thanh Từ

Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 94 - Viên Học (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do...
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 93 - Ni Sư Diệu Nhân (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - HT Thích Thanh Từ

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 93 – Ni Sư Diệu Nhân (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) – Thích Thanh Từ

Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 93 - Ni Sư Diệu Nhân (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt...

Bài mới