27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Thanh Từ

Thích Thanh Từ

Tất cả hơn 1400 bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 3 – Diệu Hạnh Phần 2 – Thích Thanh...

Bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, sách chữ Hán gồm có 600 quyển, gồm 16 hội, 785 phẩm. Ở đây Hòa...
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 2 - Diệu Hạnh Phần 1 - Thích Thanh Từ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 2 – Diệu Hạnh Phần 1 – Thích Thanh...

Bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, sách chữ Hán gồm có 600 quyển, gồm 16 hội, 785 phẩm. Ở đây Hòa...
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 1 - Đại Cương - Thích Thanh Từ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 1 – Đại Cương – Thích Thanh Từ

Bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, sách chữ Hán gồm có 600 quyển, gồm 16 hội, 785 phẩm. Ở đây Hòa...
Kinh Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn

Kinh Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn

Kinh Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch Việt dịch: Thích Thanh Từ Nghe như vầy: Một thời Phật trú tại Tỳ-xá-ly, trong giảng...
Kinh Bà La Môn Trốn Tránh Tử Vong

Kinh Bà La Môn Trốn Tránh Tử Vong

Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Bản Việt dịch (1) của Thân An - Minh Quý Bản Việt...
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 - Điều Giác Ngộ Thứ 8 - Thích Thanh Từ

Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 – Điều Giác Ngộ Thứ 8 – Thiền Sư Thích Thanh...

Pháp âm "Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 - Điều Giác Ngộ Thứ 87" được Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện...
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Điều Giác Ngộ Thứ 5, 6, 7 - Thích Thanh Từ

Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 – Điều Giác Ngộ Thứ 5, 6, 7 – Thiền Sư...

Pháp âm "Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Điều Giác Ngộ Thứ 5, 6, 7" được Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng tại...
Kinh Bát Đại Nhân Giác 2 - Điều Giác Ngộ Thứ 2, 3, 4 - Thích Thanh Từ

Kinh Bát Đại Nhân Giác 2 – Điều Giác Ngộ Thứ 2, 3, 4 – Thiền Sư...

Pháp âm Kinh Bát Đại Nhân Giác 2 - Điều Giác Ngộ Thứ 2, 3, 4 được Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng tại...
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 - Điều Giác Ngộ Thứ Nhất - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 – Điều Giác Ngộ Thứ Nhất – Thiền Sư Thích Thanh...

Pháp âm Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 - Điều Giác Ngộ Thứ Nhất được Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 12 - Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 12 – Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca – Thiền Sư...

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 12 - Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 11 - Hội Thứ Mười - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 11 – Hội Thứ Mười – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 11 - Hội Thứ Mười được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 - HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu MỤC LỤC TỔNG QUÁT 40. Phẩm Thất Nhật 41....
Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 - HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 – HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu MỤC LỤC TỔNG QUÁT 27. Phẩm Đẳng Thú Tứ Đế 28....
Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 - HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 – HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu MỤC LỤC 1. Phẩm Tựa 2. Phẩm Thập Niệm 3. Phẩm Quảng...
Kinh Tăng Nhất A-Hàm (Kinh Sanskrit/Hán Tạng) - HT Thích Thanh Từ

Kinh Tăng Nhất A-Hàm – HT Thích Thanh Từ dịch

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 10 - Hội Thứ Chín - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 10 – Hội Thứ Chín – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 10 - Hội Thứ Chín được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 9 - Hội Thứ Tám - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 9 – Hội Thứ Tám – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 9 - Hội Thứ Tám được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 8 - Hội Thứ Bảy - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 8 – Hội Thứ Bảy – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 8 - Hội Thứ Bảy được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 7 - Hội Thứ Sáu - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 7 – Hội Thứ Sáu – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 7 - Hội Thứ Sáu được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 6 - Hội Thứ Năm - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 6 – Hội Thứ Năm – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 6 - Hội Thứ Năm được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 5 - Hội Thứ Bốn - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 5 – Hội Thứ Bốn – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 5 - Hội Thứ Bốn được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 - Hội Thứ Ba - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 – Hội Thứ Ba – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 4 - Hội Thứ Ba được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 - Hội Thứ Hai - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 – Hội Thứ Hai – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 3 - Hội Thứ Hai được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng tại Thiền...
Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông - Thích Thanh Từ

Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 – Lược Sử Vua Trần Nhân Tông – Thích Thanh Từ

Bài thuyết pháp Cư Trần Lạc Đạo Phú 1 - Lược Sử Vua Trần Nhân Tông được Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ giảng...
Thiếu Thất Lục Môn Cửa 6 - Huyết Mạch Luận - Thiền Sư Thích Thanh Từ

Thiếu Thất Lục Môn Cửa 6 – Huyết Mạch Luận – Thiền Sư Thích Thanh Từ

Trong Thiếu Thất Lục Môn: Lục môn là sáu cửa hay sáu pháp môn để vào trong động Thiếu Thất hay trong núi Thiếu...