Bài pháp âm Kinh Đại Bát Niết Bàn 2 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày 28/03/2016

Bài liên quan