Bài thuyết pháp Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Lúc Nhập Niết Bàn do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

Bài liên quan