Kinh Dược Sư Giảng Năm 2016 Phần 5 – HT Thích Trí Quảng

Bài pháp thoại do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 – HCM) ngày 13/11/2016

Bài liên quan