Bài pháp thoại Người Biết Vun Bồi An Lạc do Thượng Tọa Thích Quảng Thiện thuyết giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 88 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 10-05-2018

video