Bài pháp thoại Thực Phẩm Không Tên do Thầy Thích Quảng Thiện giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 107 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-09-2019

Bài liên quan